Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker ΧΑΑ Live Online Ftse Live Γδ Ετε

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Ftse Live Γδ Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Ftse Live Γδ Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker ΧΑΑ

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Ftse Live Γδ Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Ftse Live Γδ Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

2018-11-18

Spx Dax Euro ανοδικό και καθοδικό stop στο εβδομαδιαίο και το μηνιαίο σε κλείσιμο και Fibo (Δ.Μ)

Spx
Technical Analysis for Spx & Dax
Spx σε εβδομαδιαίο κλείσιμο καθοδικό stop στο 2667,50 & 2619,55 & 2588,26
προς τα επάνω stop αντίσταση σε κλείσιμο 2786,57 & 2872,87 & 2929,67
Η κυρίως ανοδική γραμμή βρίσκεται στο 2337,50
Spx σε μηνιαίο σχεδιάγραμμα για τον μήνα Νοέμβριο καθοδικό stop
στο 2731 & 2640,87 & 2430 ακολουθεί το 2364,63 όλα σε κλείσιμο μήνα
προς τα επάνω ανοδική αντίσταση στο 2823,81
Η κυρίως ανοδική γραμμή βρίσκεται στο 2229,50
Dax σε εβδομαδιαίο κοντινό καθοδικό stop στο 11262 & 10710,73
ενώ η κυρίως ανοδική γραμμή βρίσκεται στο 9497 προς τα πάνω stop αντίσταση
στο 11523,81 & 11951 & 12095,24 & 12483,79 & 12548,50 & 12822,94 &
12991,28 & stop στο 13290 & 13478,86 προς τα κάτω το μαύρο & κόκκινο fibo
Dax σε μηνιαίο για τον μήνα Νοέμβριο ανοδικό stop σε κλείσιμο
11698 & 12055,84 & 12550,50 & 12615,06 & 12828 & 12917,64 & 13229,57
το γνωστό 12375 της ισότητας στήριξη αντίσταση, καθοδικό stop στο 11382,23
Η κυρίως ανοδική γραμμή βρίσκεται στο 10095Dax

Social Media