Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Μετοχές ΧΑΑ Δείκτες ΧΑΑ Live Ισοτιμίες Μετοχές Online Real Time Μετοχές Live

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Real Time Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Real Time Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker ΧΑΑ

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Real Time Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Δείκτες Μετοχές ΧΑΑ Real Time Ticker Μετοχές ΧΑΑ Online Real Time Δ.Μ Τεχνική Ανάλυση Live Charts

2018-09-16

Spx Dow Dax Nasdaq Euro Vix ανοδικό και καθοδικό stop στο εβδομαδιαίο και το μηνιαίο σε κλείσιμο και Fibo (Δ.Μ)

Spx
Technical Analysis for Spx & Dax
Spx πάνω απο 2872,87 βλέπει το 1,61% fibo στο 3048,76
ενώ τα τρίγωνα στο μηνιαίο δίνουν το 3017
Spx σε εβδομαδιαίο κλείσιμο το κοντινό καθοδικό stop στο 2891,40
ακολουθεί 2832 & 2798,70 & 2769,70 & 2698,10
Spx σε μηνιαίο σχεδιάγραμμα τον μήνα Σεπτέμβριο κοντινό καθοδικό stop
στο 2792,30 & 2759,30 ακολουθεί το 2682,70 σε κλείσιμο μήνα
Dax σε εβδομαδιαίο καθοδικό stop στο 11798 & στήριξη στο
12095,24 προς τα πάνω stop αντίσταση σε κλείσιμο στο 12067 &
12483,79 & 12729 & 12822,94 & 12991,28 & stop στο 13321 &
13478,86 προς τα κάτω το μαύρο & κόκκινο fibo
Πάντα υπήρχε περίπτωση H&S το δείξαμε πολύ νωρίς αν & δεν έχει
την ιδανική "μορφή" & απαιτεί την προϋπόθεση να διαρραγεί το μαύρο κανάλι
Dax σε μηνιαίο για τον μήνα Σεπτέμβριο καθοδικό stop σε κλείσιμο 11656
πιο μπροστά stop στήριξη στο 12055,84 ενώ ανοδικά stop αντιστάσεις σε μηνιαίο
κλείσιμο & 12615,06 & 12917,64 (σε υψηλό) & stop αντίσταση σε κλείσιμο
13229,57 πιο μπροστά το γνωστό 12375 της ισότητας στήριξη αντίσταση
Dax

2018-09-09

Spx Dow Dax Nasdaq Euro Gold ανοδικό και καθοδικό stop στο εβδομαδιαίο και το μηνιαίο σε κλείσιμο και Fibo (Δ.Μ)

Spx
Technical Analysis for Spx & Dax
Spx σε εβδομαδιαίο κλείσιμο το κοντινό καθοδικό stop στο 2822,60 ακολουθεί
2790,70 & 2762,60 & 2683,90 & 2647,50 η βραχυχρόνια ανοδική γραμμή έχει χαθεί
Κάτω από το 2872,87 βλέπει διόρθωση, πάνω από το ίδιο νούμερο βλέπει πιο ψηλά
Spx σε μηνιαίο σχεδιάγραμμα τον μήνα Σεπτέμβριο κοντινό καθοδικό stop
στο 2792,30 & 2759,30 ακολουθεί το 2682,70 σε κλείσιμο μήνα
Dax σε εβδομαδιαίο καθοδικό stop στο 11801,70 προς τα πάνω stop αντίσταση σε
κλείσιμο στο 12095,24 & 12168 & 12483,79 & 12748,60 & 12822,94 & 12991,28
και stop στο 13324 & 13478,86 & προς τα κάτω το μαύρο και κόκκινο fibo
Πάντα υπήρχε περίπτωση H&S το δείξαμε πολύ νωρίς αν & δεν έχει
την ιδανική "μορφή" & απαιτεί την προϋπόθεση να διαρραγεί το μαύρο κανάλι
Dax σε μηνιαίο για τον μήνα Σεπτέμβριο καθοδικό stop σε κλείσιμο 11656
ενώ ανοδικά stop αντιστάσεις σε μηνιαίο κλείσιμο 12055,84 & 12615,06
& 12917,64 (σε υψηλό) και stop αντίσταση σε κλείσιμο
13229,57 πιο μπροστά το γνωστό 12375 της ισότητας στήριξη αντίσταση
Dax

Social Media